LỊCH TU HỌC THÁNG 10 tại CHÙA VẠN THÔNG

LỊCH TU HỌC THÁNG 10 tại CHÙA VẠN THÔNG

CN,06/10/2019: (08/09 AL)
– Sinh hoạt chúng Thiện Tài Đồng Tử
– Lớp Phật Pháp Căn Bản

T7,CN – 12,13/10/2019 (14,15/09 AL)
ĐẠI LỄ QUÁN THẾ ÂM VÀ CÚNG DƯỜNG THIÊN TĂNG

CN,20/10/2019: (22/09 AL)
– Sinh hoạt chúng Thiện Tài Đồng Tử
– Lớp Phật Pháp Căn Bản

CN,27/10/2019: (29/09 AL)
– Sinh hoạt chúng Thiện Tài Đồng Tử
– Lớp Phật Pháp Căn Bản