THÔNG BÁO VỀ MÙA VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2019

📣 THÔNG BÁO VỀ MÙA VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2019
🍀 Kính gởi: Quý Hành giả Phật tử

👴 👵 Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay Chùa Vạn Thông khai đàn Kinh Địa Tạng để cầu siêu cho Cha Mẹ, Cửu Huyền Thất Tổ đã quá vãng thì siêu sanh cõi Phật và hiện tiền phụ mẫu lục thân được tăng long phước thọ. Đàn tràng Địa Tạng được khai kinh vào lúc 6 giờ 30 chiều mùng 1 tháng 7 âm lịch, và sẽ trì tụng suốt tháng 7 âm lịch.

🔴 Lưu ý vào tối thứ bảy, ngày 10 tháng 7 âm lịch (Thứ bảy, 10/08/2019), tức là trước đêm Lễ Vu Lan sẽ tụng trọn bộ Kinh Địa Tạng. Vậy quý Phật tử nào phát tâm tham gia Đàn tràng Địa Tạng để tạo phước lành cho bản thân, hồi hướng đến lục thân quyến thuộc thì theo dõi ngày giờ để về tham gia chương trình với đại chúng.

👏 Quý Phật tử phát tâm tham gia các buổi Lễ cầu nguyện nếu không về chùa được thì danh sách cầu an và cầu siêu phải gởi về chùa trước ngày Lễ Vu Lan, để Ban tổ chức tiện sắp xếp cầu nguyện.

🙏 Quý Phật tử phát tâm cúng tịnh tài, phẩm vật để Cúng Dường Trai Tăng trong ngày Vu Lan Báo Hiếu thì thông báo trước về Chùa Vạn Thông hoặc hoặc có thể chuyển theo số tài khoản:

 Hoàng Văn Minh, số TK: 76210000815271,
Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

trước 1 tuần để Ban tổ chức tiện bề sắp xếp cho mọi việc được tốt đẹp hơn.

Vu Lan Thắng Hội là ngày Đại Lễ Báo Hiếu phụ mẫu hiện tiền và cửu huyền thất tổ quá vãng. Đây là một Phật sự công đức vô lượng vô biên cho bản thân và hồi hướng cho bệnh tật tiêu tai hoạn nạn cho mọi người nên quý Phật tử cố gắng về tham dự đầy đủ, hầu mong hồi hướng đáp đền được phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh và gia hộ quý vị cùng gia đình 👨‍👩‍👧‍👧 luôn an lạc, làm tròn hiếu hạnh đối với Ông Bà Cha Mẹ 👴 👵 để đáp đền thâm ân trong muôn một.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Trân trọng thông báo.
TM. Ban Tổ chức
Viện Chủ Chùa Vạn Thông Tỳ Kheo Thích Kiến Tuệ

🙏 🙏 🙏 🙏 🤝 🤝 🤝 🤝