THƯ MỜI DỰ LỄ VU LAN TẠI CHÙA VẠN THÔNG NGÀY 10, 11/8/2019

📣 THƯ MỜI DỰ LỄ VU LAN TẠI CHÙA VẠN THÔNG NGÀY 10, 11/8/2019

🙏 Kính gởi Quý Hành giả Phật tử gần xa, Đáo lệ thường niên vào Mùa Vu Lan Báo Hiếu, Lễ Giải Chế ra hạ, chùa Vạn Thông lập đàn cầu nguyện cho Cha Mẹ hiện tiền, lục thân quyến thuộc được tăng long phước thọ, cha mẹ đã quá vãng, cửu huyền thất tổ được siêu sanh Phật quốc, cùng cầu nguyện Âm Siêu Dương Thái, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Phật tử gần xa về Đạo Tràng Pháp Hoa chùa Vạn Thông vào lúc 8 giờ 00 ngày 11 tháng 07 năm Kỷ Hợi (Chủ Nhật, 11/8/2019) tham dự đầy đủ theo chương trình trong thư mời để tạo thêm phước lành, làm tròn hiếu hạnh và góp phần cho buổi lễ được trang nghiêm, long trọng hơn.

➡️ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN NGÀY 10, 11/8/2019 (10, 11-6 AL) TẠI CHÙA VẠN THÔNG – BR-VT

* Ngày 10-07-Kỷ Hợi (Thứ bảy, 10/08/2019)
18g 00 : Khai Đàn trì tụng trọn bộ Kinh Địa Tạng Cầu nguyện Âm Siêu Dương Thái.
(Phật tử nào phát nguyện trì tụng thì nhớ về đúng giờ.)

* Ngày 11-07-Kỷ Hợi (Chủ Nhật, 11/08/2019)
07g 00 : Phật tử tề tựu.
09g 00 : Chính thức cử hành Lễ Vu Lan PL.2563. (có chương trình riêng)
10g 45 : Lễ Cúng dường Trai Tăng.
11g 00 : Phật tử thọ trai.
12g 00 : Tặng quà cho đồng bào nghèo.
16g 00 : Thí thực cô hồn.

Sự hiện diện của Quý vị là niềm khích lệ cho chúng tôi trên con đường hoằng dương chánh pháp Báo Phật Ân Đức.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát.

Trân trọng kính mời
TM. Ban Tổ Chức
TK. Thích Kiến Tuệ
🙏 🙏 🙏 🙏